Черногорово

Името Черногорово идва от “черна гора“, хълмовете по които се засаждат лозята са известни още от древността и по тях винаги са били отглеждани лозя, не случайно са наречени “Златните хълмове”. Земята е чиста, девствена и силна, всяка година в района на Чернгорово се завръщат стотици щъркели за да свият тук гнездата си. Това е земята, която искаме да съхраним.

Тракия

Това са земите на древните траки, едни от първите в света правещи и почитащи виното. Орфическите ритуали, Загрей и Дионис, песните на Орфей и героизма на Спартак. Богове, герои и поети, мистерия и тайнство, виното възприемано като божествена напитка, като мост към други светове. Това е нашето наследство.

България

Това е България, в сърцето на Балканите, земя на древни цивилизации, където Исток и Запад, Европа и Азия се срещат и преплитат. Земя на вино и на рози, на горди традиции и силни хора. Това е нашата страна.

Хълма на щъркелите: един естествен хабитат

Така наречените “Златни Хълмове“ ограждат имението Нерагора, придавайки му уникалност и идентичност- създават отличнен микроклимат, много подходящ за отглеждане на лозя. Един естествен хабитат, който семейство Ацолини се стреми да съхрани като хармонична екосистема от флора, фауна и лозя. Оттам и изборът на биологично земеделие.