Tipology

Пенливо вино

Classification

Вино със защитено георграфско указание; биологично вино.

Production area

Черногорово - Тракийска низина, България
Дафне