Философията на Нерагора е да работи по природосъобразен начин във всички фази на производствения процес, започвайки с почвите, лозята и отглеждането на биологично  грозде и завършвайки с операциите в избата.